Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 29.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Muut asiat

Päätös

Merkittiin, että lautakunnan kokoukset pidetään etäkokouksena valtuustokauden loppuun saakka.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.