Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 29.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Ilmoitusasiat ja viranhaltijoiden päätökset tiedoksi

Kuvaus

§ 119/22.3.2021 kaupunginhallitus ei käytä kuntalain mukaista otto-oikeutta lautakunnan kokouksessaan 25.2.2021 tekemiin päätöksiin.

Opetusjohtaja
Hankintapäätökset:
§ 5 Mikkelin kaupungin perusopetuksen opettajien laitteiden hankinta leasing-rahoituksena, 26.03.2021
Henkilöstöpäätökset:
§ 10 Päätös Janni Mannisen ottamisesta päätoimisen tuntiopettajan virkasuhteiseen tehtävään ajaksi 1.8.2021 - 31.7.2022, sijoituskouluna Päämajakoulu, 30.03.2021
§ 12 Päätös Jerina Puhton ottamisesta erityisopettajan virkaan 1.8.2021 alkaen, sijoituskouluna Lähemäen koulu, 30.03.2021
§ 13 Päätös Meri Simosen ottamisesta luokanopettajan virkaan 1.8.2021 alkaen, sijoituskouluna Lähemäen koulu, 30.03.2021
Kuljetuspäätökset:
§ 9 Koulukuljetusten ostoliikenteen sopimus, kohde 8 Rantakylä/Taksi Samu Avikainen, 02.03.2021

Varhaiskasvatusjohtaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 21 Hänninen Linda, palkkaaminen varhaiskasvatuksen opettajan sijaiseksi Nuppulan päiväkotiin ajalle 1.3.- 31.8.2021, 23.02.2021
§ 25 Kohvakka Tanja, palkkaaminen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan vakinaiseen tehtävään Valkosenmäen päiväkotiin 4.1.2021 alkaen, 23.02.2021
§ 28 Rouhiainen Jeena, jatkaminen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävässä Kalevankankaan päiväkodilla ajalla 8.3. - 30.9.2021, 05.03.2021
§ 29 Karjalainen Susanna, työajan muutos varhaiskasvatuksen opettajan tehtävässä ajalle 1.3.- 31.8.2021, 24.03.2021
§ 31 Mäkipää Tanja, jatkaminen Nuppulan päiväkodin johtajan viransijaisena ajalla 1.4.- 2.5.2021, 26.03.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.