Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 28.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Kasvatus- ja opetusjohtaja
Hankintapäätökset:

§29 Hankinnan keskeytyspäätös, Päämajakoulun aulatilojen kalustaminen, 19.9.2017

Varhaiskasvatusjohtaja
Henkilöstöpäätökset:
§146 Kuva Ella, palkkaaminen lastentarhanopettajan sijaiseksi Launialan päiväkotiin ajalle 1.9.2017-31.5.2018, 08.09.2017
§147 Markevitsch Mira, palkkaaminen perhepäivähoitajan sijaiseksi ryhmäperhepäiväkoti Piilopirttiin ajalle 21.8.2017-31.5.2018, 12.09.2017
§148 Makkonen Saara, palkkaaminen lastenhoitajan tehtävään Vilttihattu päiväkotiin ajalle 4.9.2017-31.5.2018, 08.09.2017
§152 Pulkkinen Heli, palkkaaminen lastenhoitajan sijaiseksi Naisvuoren päiväkotiin ajalle 1.9.2017-31.7.2018, 12.09.2017
§153 Talka Marjaana, palkkaaminen lastentarhanopettajan sijaiseksi Lähemäen päiväkotiin ajalle 26.10.2017-10.9.2018, 12.09.2017
§155 Hänninen Satu, tehtäväsiirto lastenhoitajan tehtävään ryhmäperhepäiväkoti Piilopiirttiin 16.8.2017 alkaen, 12.09.2017
§157 Väätäinen Maria, palkkaaminen kiertävän varhaiskasvatuksen erityisopettajan sijaiseksi ajalle 11.9.2017-31.5.0218, 14.09.2017
§158 Jääskeläinen Jaana, palkkaaminen lastentarhanopettajan sijaiseksi ryhmäperhepäiväkoti Torpantielle ajalle 12.10.2017-27.8.2018, 18.09.2017
§159 Teittinen Heli, palkkaaminen lastenhoitajan tehtävään Ristiinan päiväkotiin ajalle 11.9.2017-31.5.2018, 18.09.2017
§163 Lokka Milla, tehtäväsiirto lastenhoitajan sijaiseksi Vilttihattu päiväkotiin ajalle 7.8.2017-31.7.2018, 19.9.2017

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Koska sivistysjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten toimeenpanolle, sivistysjohtaja esittää, ettei kasvatus- ja opetuslautakunta käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.