Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 28.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Viranhaltijapäätös tiedoksi/sivistystoimenjohtaja

Kuvaus

Henkilöstöpäätökset:
§66 Irtisanoutuminen lukion lehtorin virasta 1.12.2017 alkaen/Peura Eija, 31.08.2017

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Taina Harmoinen, taina.harmoinen@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.