Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 28.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Niina Kuuva ja Petri Tikkanen.

Pöytäkirja tarkastetaan virastotalon asiointipisteessä tiistaina 3.10.2017 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.