Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 28.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osuus 1.8.2016 alkaen/painotettu musiikin opetus 1.8.2017 alkaen

MliDno-2016-1205

Valmistelija

  • Seija Manninen, kasvatus- ja opetusjohtaja, Seija.Manninen@mikkeli.fi

Kuvaus

Painotettu musiikin opetus alkaa Mikkelissä 3. luokalta alkaen Päämajakoulussa, josta musiikkiluokkien oppilaat jatkavat 7. luokalle Urheilupuiston kouluun.

Päämajakoulun ja Urheilupuiston koulun musiikkiluokkia opettavat opettajat ovat valmistelleet yhteistyössä liitteenä olevan painotetun musiikin opetuksen opetussuunnitelman kuntakohtaisen osion. Valmistelussa on otettu huomioon uuden opetussuunnitelman velvoitteet.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy liitteenä olevan painotetun musiikin opetuksen opetussuunnitelman osana Mikkelin perusopetuksen kuntakohtaista opetussuunnitelmaa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Peruskoulut

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.