Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 28.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osuus 1.8.2016 alkaen/painotettu liikunnan opetus 2017

MliDno-2016-1205

Valmistelija

  • Seija Manninen, kasvatus- ja opetusjohtaja, Seija.Manninen@mikkeli.fi

Kuvaus

Painotettua liikunnan opetusta toteutetaan Mikkelissä Kalevankankaan koululla, jonne 7.-9. liikuntaluokat on sijoitettu.

Liikuntaluokkia opettavat opettajat ovat valmistelleet liitteenä olevan painotetun liikunnan opetuksen opetussuunnitelman osana Mikkelin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtaista osiota. Valmistelussa on huomioitu uuden perusopetuksen opetussuunnitelman edellyttämät muutostarpeet.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy liitteenä olevan painotetun liikunnan opetuksen opetussuunnitelman osana Mikkelin perusopetuksen kuntakohtaista osiota.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.