Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 28.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Kasvatus- ja opetuslautakunnan edustajan ja varaedustajan nimeäminen Otavan Opiston johtokuntaan kaudelle 2017 -2019

MliDno-2017-1417

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus on 19.6.2017 kokouksessaan oikeuttanut kasvatus- ja opetuslautakunnan nimeämään edustajansa ja varaedustajansa Otavan Opiston johtokuntaan kaudelle 2017 - 2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta nimeää edustajansa ja varaedustajansa Otavan Opiston johtokuntaan kaudelle 2017 - 2019.

Päätös

Kasvatus- ja opetuslautakunta nimesi Otavan Opiston johtokuntaan edustajaksi Janne Strengellin ja varaedustajaksi Juha Hakkaraisen.

Tiedoksi

Lautakunnan nimeämä edustaja ja varaedustaja, Otavan Opisto

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.