Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 28.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Ilmoitusasiat ja viranhaltijoiden päätökset tiedoksi

Kuvaus

Kaupunginhallitus
§ 59/11.9.2017 kaupunginhallitus ei käytä kuntalain mukaista otto-oikeutta lautakunnan kokouksessaan 31.8.2017 tekemiin päätöksiin.

Kasvatus- ja opetusjohtaja
Hankintapäätökset:

§23 Chromebook-tietokoneiden hankinta Kuntien Tiera Oy:ltä yhteishintaan 57 724 euroa, 25.08.2017
§24 Projektorien ja iPad -laitteiden hankinta Kuntien Tiera Oy:ltä hintaan 16 189,53 euroa, 01.09.2017
§25 Robotiikkasarjojen hankinta Datatiimi Oy:ltä hintaan 10 690,00 euroa, 01.09.2017
§26 Ipad-laitteiden hankinta Kuntien Tiera Oy:ltä hintaan 9 084,42 euroa, 01.09.2017
§27 Kalevankankaan koulun kalusteiden lisätilaus Isku Interior Oy:ltä hintaan 2 403,44 euroa, 01.09.2017 §28 Kiinnitystaulupinnat Aripe Oy:ltä hintaan 8 700 euroa, 06.09.2017

Henkilöstöpäätökset:
§189 Päätös Jenny Haataisen ottamisesta koulunkäyntiavustajan tehtävään ajaksi 14.8.2017 - 2.6.2018, sijoituskouluna Tuppuralan koulu, 25.08.2017
§206 Irtisanoutuminen koulunkäyntiavustajan toimesta 9.9.2017 lukien/Lastikka Sara, 04.09.2017

Varhaiskasvatusjohtaja
Henkilöstöpäätökset:

§1 Pulliainen Katja, määräaikainen tehtäväsiirto perhepäivähoidon Varapesään perhepäivähoitajan sijaiseksi ajalle 15.8.2017-31.7.2018, 31.08.2017
§117 Pynnönen Suvi, palkkaaminen lastentarhanopettajan sijaiseksi Lähemäen päiväkotiin ajalle 1.8.2017-31.7.2018, 24.08.2017
§118 Ihonen Katja, palkkaaminen lastenhoitajan sijaiseksi Tuukkalan päiväkotiin ajalle 21.8.2017-31.5.2018, 24.08.2017
§119 Böös Taina, palkkaaminen lastentarhanopettajan sijaiseksi Ristiinan päiväkotiin ajalle 1.8.2017-31.7.2018, 24.08.2017
§120 Liukkonen Kati, palkkaaminen päivähoidonavustajan tehtävään erityispäivähoitoon Nuppulan päiväkotiin ajalle 1.8.2017-8.6.2018, 28.08.2017
§121 Saalasti Suvi, palkkaaminen päivähoidonavustajan sijaisuuteen erityispäivähoitoon Tuukkalan päiväkotiin ajalle 14.8.2017-21.3.2018, 28.08.2017
§122 Pöyry Sari, palkkaaminen päivähoidonavustajan tehtävään erityispäivähoitoon Ristiinan päiväkotiin ajalle 28.8.2017-31.5.2018, 28.08.2017
§123 Hirvonen Eija, palkkaaminen lastenhoitajan tehtävään Nuppulan päiväkotiin ajalle 1.8.2017-31.5.2018, 28.08.2017
§124 Häkkinen Essi, palkkaaminen päivähoidonavustajan tehtävään Suksimäen päiväkotiin ajalle 15.8.2017-31.7.2018, 28.08.2017
§125 Runko Sari, palkkaaminen päivähoidonavustajan tehtävään erityispäivähoitoon Suksimäen päiväkotiin ajalle 7.8.2017-31.5.2018., 28.08.2017
§126 Gynther Essi, palkkaaminen päivähoidonavustajan tehtävään erityispäivähoitoon Kaarisillan päiväkotiin ajalle 1.8.2017-21.6.2018, 28.08.2017
§127 Pennanen Merja, palkkaaminen lastentarhanopettajan sijaiseksi Tikanpellon päiväkotiin ajalle 7.8.2017-31.5.2018, 28.08.2017
§128 Partanen Essi, palkkaaminen päivähoidonavustajan tehtävään erityispäivähoitoon Kaarisillan päiväkotiin ajalle 15.8.2017-8.6.2018, 28.08.2017
§129 Kelottijärvi Hanna, palkkaaminen lastenhoitajan sijaiseksi Kalevankankaan päiväkotiin ajalle 1.8.2017-31.7.2018, 28.08.2017
§130 Reponen Ilona, palkkaaminen lastentarhanopettajan tehtävään Tuukkalan päiväkotiin ajalle 14.8.2017-31.5.2018, 29.08.2017
§131 Leskinen Sanna, palkkaaminen lastenhoitajan tehtävään Peitsarin päiväkotiin 11.9.2017 alkaen, 29.08.2017
§133 Rytkönen Anu, palkkaaminen lastentarhanopettajan tehtävään Rantakylän päiväkotiin 1.9.2017 alkaen toistaiseksi, 31.08.2017
§134 Puolakka Taina, määräaikainen tehtäväsiirto omassa kodissa toimivaksi perhepäivähoitajaksi ajalle 1.8.2017-31.7.2018, 31.08.2017
§135 Qvick Susanna, tehtäväsiirto lastentarhanopettajan sijaiseksi Sannan päiväkotiin ajalle 31.7.2017-31.8.2017, 01.09.2017
§136 Nikulainen Suvi, tehtäväsiirto päivähoidonavustajaksi erityispäivähoitoon Nuppulan päiväkotiin ajalle 14.8.2017-31.5.2018, 01.09.2017
§137 Pulkkinen Katariina, määräaikainen tehtäväsiirto päivähoidonavustajan tehtävään Peitsarin päiväkotiin ajalle 1.7.2017-31.7.2018, 01.09.2017
§140 Paakkari Tuija, tehtäväsiirto lastentarhanopettajan tehtävään Launialan päiväkotiin ajalle 7.8.2017 alkaen, 04.09.2017
§141 Liukkonen Tuula, määräaikainen tehtäväsiirto lastentarhanopettajan sijaiseksi Naisvuoren päiväkotiin ajalle 1.8.2017-31.7.2018, 06.09.2017
§143 Hämäläinen Tiina Maarit, tehtäväsiirto perhepäivähoitajan tehtävään ryhmäperhepäiväkoti Omppuun 1.8.2017 alkaen, 07.09.2017
§144 Hämäläinen Johanna, tehtäväsiirto lastentarhanopettajan tehtävään Naisvuoren 1.8.2017 alkaen, 07.09.2017
§145 Mäkinen Tiina, tehtäväsiirto lastenhoitajan tehtävään Sannan päiväkotiin 1.8.2017 alkaen, 07.09.2017

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.