Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 28.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Opetusjohtaja
Hankintapäätökset:
§ 3 Sairaalaopetuksen kalusteiden hankinta sairaalakouluun Martela-keskus Offimar Oy:ltä hintaan 19 735,36 €, alv 0%, 11.04.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Koska sivistysjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten toimeenpanolle, sivistysjohtaja esittää, ettei kasvatus- ja opetuslautakunta käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin. 

Päätös

Hyväksyttiin. 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.