Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 28.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Talouden seuranta 3/2022, kasvatus- ja opetuslautakunta

MliDno-2022-1445

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden ensimmäinen laaja talouden seuranta 3/2022 on esityslistan julkaisemisen aikaan vielä valmisteilla ja se toimitetaan lautakunnan jäsenille ennen lautakunnan kokousta ja liitetään liitteeksi tähän pykälään.

Sivistysjohtaja ja tulosaluejohtajat esittelevät kokouksessa talouden toteuman 1-3/2022 ja talousennusteen kuluvan vuoden talouden toteumasta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että talouden seuranta 3/2022 liite, joka on toimitettu jäsenille ennen kokousta, liitettiin pöytäkirjaan.

Merkitään, että kaupunginhallituksen edustaja Pirkko Valtola poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Talouspalvelut

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.