Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 28.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jussi Marttinen ja Leena Kontinen.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti tiistaina 3.5.2022 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leena Kontinen ja Riikka Nikulainen. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.   


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.