Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 28.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Muut asiat

Päätös

Opetusjohtaja Seija Manninen antoi tilannekatsauksen Ukrainasta tulleiden lasten koulun aloituksesta. 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.