Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 28.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Mikkelin kaupungin koulukuljetukset 2022-2024 + optio

MliDno-2022-1557

Valmistelija

  • Linda Asikainen, palvelujohtaja, linda.asikainen@mikkeli.fi
  • Seija Manninen, opetusjohtaja, Seija.Manninen@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin hankintasäännön (Kaupunginhallitus 10.5.2021, Liite 2 §192) mukaisesti taloudellisesti merkittävistä hankinta-arvoltaan yli 1 000 000 euroa (ilman arvonlisäveroa) hankinnoissa tulee kilpailutusasiakirjat hyväksyä ennen julkaisua lauta- ja johtokunnissa niiden omia toimialojaan koskevissa hankinnoissa.

Tarjouspyyntö koskee Mikkelin kaupungin koulukuljetuksia. Kuljetuksia koskevat liikennöintisopimukset päättyvät 31.10.2022 (joukkoliikennekohteet) ja 31.12.2022. Hankinnan sopimuskaudet ovat 1.11.2022-31.12.2024 (kohteet 12, 20-22) ja 1.1.2023-31.12.2024, lisäksi optio 2025-2026. Hankinnan arvo on noin 1,6 M€/vuosi (alv 0 %). Arvo on laskettu nykykustannusten perusteella.

Kilpailutukseen liittyen järjestetään markkinavuoropuhelu, joka avataan viikolla 16. Tavoitteena on tehdä markkinakartoitusta, jossa selvitetään ja tarkennetaan hankintaan liittyviä näkökohtia ja vaihtoehtoja. Lopullinen tarjouspyyntömateriaali muodostuu markkinavuoropuhelusta saadun materiaalin ja kokonaisharkinnan pohjalta. Lisäksi hankintaa säätelee laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista (740/2021), joka määrittää vaatimuksia julkisille joukkoliikennehankinnoille.

Joukkoliikennekohteiden suunnittelu on sovitettu koulukuljetussuunnitteluun Mikkelin kaupungin asiointi-, työmatka- ja koululaisvuorojen joukkoliikennepalvelua koskevassa tarjouskilpailussa. Aiemmin joukkoliikenteenä liikennöidyt reitit (12, 20-22) toteutetaan jatkossa tilausajona. Tarjouspyynnön kohteet tarkistetaan lukuvuosittain. Palvelujen tulevaisuus -tasapainotusohjelmalla (esim. kouluverkkoselvitys) voi olla tulevaisuudessa vaikutuksia sopimussisältöihin.

Mikkelin oppilaskuljetusten alustavat kohteet:

1 Otavan koulu

2 Sairilan koulu

3 Rämälän koulu

4 Keskusta, Ihastjärvi-Savisilta

5 Olkkolan koulu

6 Anttolantie, Moisio

7 Keskusta, Ristiina

8 Harjumaa-Vanhala

9 Keskusta, Otava (esteetön, koulupv.auto)

10 Keskusta, Vanhamäki-Rantakylä

11 Keskustan koulujen kuljetukset

12 Ristiina, Suurlahti-Parkkila

13 Ristiina, Sattila-Vitsiälä

14 Ristiina, Himalanpohjantie-Pellosniemi

15 Ristiina, Koivakkalantie

16 Ristiina, Kuomiokoski

17 Ristiina, Suomenniemi

18 Suomenniemi, Laamala-Luotolahti

19 Suomenniemi, Kiesilä-Karkaus

20 Anttola, Parkkilantien suunta

21 Anttola, Hauhalan suunta (sis. Hurissalon kuljetukset)

22 Anttola, Yliveden suunta

Hankintaa koskevat ehdot on kuvattu tarkemmin liitteenä olevassa tarjouspyynnössä, palvelukuvauksessa ja sopimusluonnoksessa. Tarjouspyynnön liitteeksi tulee myös ESPD-lomake ja henkilötietojen käsittelyn ehdot (EU:n yleinen tietosuoja-asetus).

Tarjouspyyntöasiakirjojen julkaisutavoite on toukokuussa 2022. Yksityiskohtaiset kohdemäärittelyt tehdään opppilas- ja lukujärjestystietojen vahvistuttua. Opetusjohtaja ja henkilöliikennepalvelut -yksikkö valtuutetaan tekemään sisältöön tarvittavia, vähäisiä, muutoksia. Yksityiskohtaiset kohdemäärittelyt tehdään opppilas- ja lukujärjestystietojen vahvistuttua.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy tarjouspyyntöasiakirjat julkaistavaksi sekä valtuuttaa opetusjohtajan ja henkilöliikennepalvelut -yksikön tekemään sisältöön tarvittavia, vähäisiä muutoksia. Yksityiskohtaiset kohdemäärittelyt tehdään opppilas- ja lukujärjestystietojen vahvistuttua. 

Päätös

Hyväksyttiin. 

Merkitään, että opetusjohtaja Seija Manninen ja palvelujohtaja Linda Asikainen selostivat asiaa kasvatus-ja opetuslautakunnalle.

Merkitään,​ että Jenni Oksanen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana. 

Merkitään, että palvelujohtaja Linda Asikainen oli kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan. 

Tiedoksi

Kuljetuskoordinaattorit (henkilöliikennepalvelut), hankintapalvelut, palvelujohtaja (vuokraus- ja käyttöpalvelut)

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.