Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 28.1.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus/sivistystoimenjohtaja

Kuvaus

§1 Maiju Kaitaisen irtisanoutuminen markkinointisihteerin toimesta 1.3.2016 alkaen, 08.01.2016

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Osmo Ukkonen, kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja, valtuutettu

Koska puheenjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjassa mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätöksen täytäntöönpanolle, puheenjohtaja esittää, ettei kasvatus- ja opetuslautakunta käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeuttaan sivistystoimenjohtajan tekemään päätökseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.