Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 28.1.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Nuorisovaltuuston edustajan läsnäolo- ja puheoikeus kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksissa

Kuvaus

Hallintosäännön 18 §:n mukaan esimerkiksi nuorisovaltuuston edustajien puhe- ja läsnäolo-oikeudesta toimielimen kokouksissa päättää asianomainen toimielin. Nuorisovaltuuston edustajalle on annettu puhe- ja läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksiin vuodesta 2002.

Nuorisovaltuusto on nimennyt edustajakseen Niko Mikkosen ja hänen varalle Pape Purhonen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta antaa nuorisovaltuuston edustajalle puhe- ja läsnäolo-oikeus kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksissa.

Nuorisovaltuuston edustajaksi merkitään Niko Mikkonen ja varalle Pape Purhonen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.