Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 28.1.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous oli tauolla klo 17:07 - 18:15, jolloin pidettiin infotilaisuus Mikkelin kaupungin sivistystoimen koulukuljetusten hankinnasta 2016 - 2017 ja optiosta vuodelle 2018. Infotilaisuudessa mukana hankintapäällikkö Jarmo Autere, kaupunginlakimies Jukka Savolainen, kuljetuskoordinaattori Marja-Leena Nuutilainen ja logistiikkapäälikkö Päivi Toivari.

 Merkittiin, että Elina Hölttä saapui klo 17:21.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.