Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 28.1.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Sivistystoimenjohtaja
§72 Päätös Sinikka Laamasen ottamisesta lastenhoitajan tehtävään ajaksi 4.1. - 28.12.2016 sijoituspaikkana Otavan päiväkoti, 15.12.2015

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Osmo Ukkonen, kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja, valtuutettu

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkitään tiedoksi.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.