Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 28.1.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunginhallitus
§ 399/14.12.2015 kaupunginhallitus ei käytä kuntalain mukaista otto-oikeutta lautakunnan kokouksessaan 19.11.2015 tekemiin päätöksiin
§ 4/18.1.2016 kaupunginhallitus ei käytä kuntalain mukaista otto-oikeutta lautakunnan kokouksessaan 17.12.2015 tekemiin päätöksiin

Kasvatus- ja opetusjohtaja
§245 Päätös Mika Pasasen ottamisesta luokanopettajan virkaan ajaksi 19.12.2015 - 31.7.2016, sijoituskoulun Urpolan koulu, 16.12.2015

Varhaiskasvatusjohtaja
§178 Härkönen Hanne, määräaikainen tehtäväsiirto lastentarhanopettajan tehtävään Valkosenmäen päiväkodissa ajalla 1.12.2015 - 31.7.2016, 07.12.2015
§180 Ronkanen Pirkko, siirto lastenhoitajan tehtävään Tikanpellon päiväkotiin 1.1.2016 alkaen toistaiseksi, 09.12.2015
§184 Lohiniva Minna, palkkaaminen (jatko) perhepäivähoitajaksi parityöhön ajalle 1.1. - 31.7.2016, 09.12.2015
§185 Myyryläinen Merja, palkkaaminen omassa kodissa työskenteleväksi perhepäivähoitajaksi ajalle 1.1. - 31.7.2016, 09.12.2015
§186 Komppa Satu, palkkaaminen toimistosihteerin toimeen 1.1.2016 alkaen toistaiseksi, 14.12.2015
§187 Liikanen Anu, tehtäväsiirto lastentarhanopettajan tehtävään Naisvuoren päiväkotiin 4.1.2016 alkaen, 10.12.2015
§188 Laakso Iiris, siirtyminen vakansseinen Naisvuoren päiväkotiin lastentarhanopettajan tehtävään 1.1.2016 alkaen toistaiseksi, 14.12.2015
§189 Haaksluoto Minna, siirtyminen vakansseineen Naisvuoren päiväkotiin lastantarhanopettjan tehtävään 1.1.2016 alkaen toistaiseksi, 14.12.2015
§190 Miettinen Irma, siirtyminen vakansseineen Naisvuoren päiväkotiin lastentarhanopettajan tehtävään 1.1.2016 alkaen toistaiseksi, 15.12.2015
§192 Ronkanen Pirkko, siirto lastenhoitajan tehtävään Tikanpellon päiväkotiin 1.1.2016 alkaen toistaiseksi, 11.12.2015
§194 Siitari Emmi, siirtyminen vakansseineen Naisvuoren päiväkotiin lastenhoitajan tehtävään 1.1.2016 alkaen toistaiseksi , 15.12.2015
§195 Paavilainen Sari, siirtyminen vakansseineen Naisvuoren päiväkotiin lastenhoitajan tehtävään 1.1.2016 alkaen toistaiseksi, 15.12.2015
§196 Iivanainen Kirsi, siirtyminen Naisvuoren päiväkotiin lastenhoitajan tehtävään 1.1.2016 alkaen toistaiseksi, 15.12.2015
§199 Varneslahti Tiina, palkkaaminen lastentarhanopettajan toimeen Tuukkalan päiväkotiin 4.1.2016 alkaen toistaiseksi, 16.12.2015
§200 Pinta Lotta, palkkaaminen lastenhoitajan toimeen Tuukkalan päiväkotiin 4.1.2016 alkaen toistaiseksi, 16.12.2015
§204 Neuvonen Päivi, palkkaaminen lastenhoitajan toimeen Silvastin päiväkotiin 4.1.2016 alkaen toistaiseksi, 21.12.2015
§205 Lastentarhanopettajien palkkaaminen 4.1.2016 alkaen päiväkoteihin, 22.12.2015

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.