Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 27.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Johtava rehtori
Hankintapäätökset:
§ 1 Tietokoneiden hankinta Mikkelin lukiolle sidosyksikköhintaan 100 260 e (alv 0 %), 14.04.2023

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Koska sivistysjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten toimeenpanolle, sivistysjohtaja esittää, ettei kasvatus- ja opetuslautakunta käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että opetusjohtaja Seija Manninen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.