Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 27.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Talouden seuranta 2023, kasvatus- ja opetuslautakunta

MliDno-2023-901

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle annetaan selvitys talouden toteutumisesta 3/2023. Sivistysjohtaja ja tulosaluejohtajat esittelevät talousseurannan 3/2023 ja talousennusteen kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy talouden seurannan liitettäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle menevään koko kaupungin seurantaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.