Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 27.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Muut asiat

Kuvaus

Opetusjohtaja Seija Manninen kertoo koulukuljetusetuudesta ja mahdollisuuksista harkinnanvaraisiin päätöksiin.

Päätös

Opetusjohtaja Seija Manninen kertoi koulukuljetusetuuden määräytymisen perusteista,​ jotka löytyvät koulukuljetusoppaasta. Kuljetusetuutta voi hakea,​ mutta peruslinjauksena on, että kuljetusetuutta ei myönnetä muuhun kuin omaan kuntaan, koska valtionosuus menee siihen kuntaan, missä oppilas käy koulua. Opetusjohtaja vastaa harkinnanvaraisista päätöksistä.

Lisäksi Jaana Strandman nosti keskusteluun toiveen, että yksityisille perhepäivähoitajille varataan palvelusetelimääräraha vuodelle 2024.

Lisäksi Antti Pakarinen tiedusteli koulupaikan määräytymisen perusteista.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan toukokuun kokous pidetään vuoropäiväkoti Vilttihatussa.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.