Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 27.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Kasvatus- ja opetuslautakunnan kesäkuun kokouksen siirtäminen

MliDno-2022-2750

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Sivistysjohtaja on laatinut kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksista ehdotuksen kokousaikatauluksi ajaksi 1.1. - 31.8.2023.

Kokouspaikka on lautakuntien kokoushuone kaupungintalon 2. kerroksessa, lisäksi varataan mahdollisuus pitää kokoukset Teams-kokouksina. Kokoukset alkavat kello 16.15, jollei muuta sovita. Kokouspaikkaan ja aikatauluun voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia.

Lautakunnan jäsen, jolla on este osallistua kokoukseen, kutsuu itse varajäsenensä tilalleen. Poissaolosta on hyvä ilmoittaa myös listatiimille ja kokouksen sihteerille.

Viranhaltijoista kokouksiin osallistuvat esittelijä ja sihteeri sekä tarvittaessa asiantuntijoina muut viranhaltijat.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että kokoukset ajalla 1.1. - 31.8.2023 pidetään torstaisin seuraavasti: 26.1. (päätetty aiemmin), 23.2., 30.3., 27.4., 25.5., 15.6. ja 24.8.2023.

Kokoukset alkavat kello 16.15, jollei muuta sovita.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kasvatus- ja opetuslautakunta on päättänyt kokouksessaan 15.12.2022 § 112 lautakunnan kokousajat. Saimaanportin yhtenäiskoulun kalustonhankitaprosessin aikataulusta johtuen esitetään, että kesäkuun kasvatus- ja opetuslautakunnan kokous siirretään torstaille 29.6.2023 klo 16.15 alkaen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että kesäkuun kasvatus- ja opetuslautakunnan kokous siirretään torstaille 29.6.2023 klo 16.15 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Listatiimi

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.