Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 26.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Kasvatus- ja opetusjohtaja
Hankintapäätökset:
§ 15 Hankinnan 30.8.2019 § 14 keskeyttäminen, 17.09.2019
Henkilöstöpäätökset:
§ 210 Päätös Toni Pohjatalon valinnan vahvistamisesta päätoimisen tuntiopettajan tehtävään ajaksi 6.8.2019- 31.7.2020, sijoituskouluna Anttolan yhtenäiskoulu, 17.9.2019
§ 211 Päätös Anne Ebdyn ottamisesta päätoimisen tuntiopettajan tehtävään ajaksi 17.9.2019 - 30.6.2020, sijoituskouluna Launialan koulu, 18.09.2019

Varhaiskasvatusjohtaja
§ 204 Saalasti Suvi,  palkkaaminen varhaiskasvatuksen avustajan tehtävään varhaiserityiskasvatukseen ajalle 10.9.2019-29.5.2020, 16.09.2019
§ 205 Skippari Eetu, palkkaaminen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan sijaiseksi ajalle 1.8.2019-30.6.2020, 16.09.2019
§ 207 Lidner Suvi,palkkaaminen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävään 1.8.2019 lukien, 16.09.2019
§ 208 Rautiainen Niina, määräaikainen tehtäväsiirto varhaiskasvatuksen opettajan sijaiseksi ajalle 1.9.2019-31.7.2020, 17.09.2019
§ 209 Oinonen Sirpa, tehtäväsiirto varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävään Emolan päiväkotiin 12.8.2019 alkaen, 17.09.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Koska sivistysjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten toimeenpanolle, sivistysjohtaja esittää, ettei kasvatus- ja opetuslautakunta käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin. 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.