Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 26.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 94 Talousseuranta 31.7.2019/kasvatus- ja opetuslautakunta

MliDno-2019-1101

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Talousarvion 2019 mukaisesti kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle annetaan selvitys talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta 7/2019 seurannan yhteydessä. Raportti toimii samalla vuoden 2020 talousarvion valmistelun pohjana.

Raportti sisältää seuraavat osat

• tavoitteiden toteutuminen ja arviointi, ohjelmakortit

• palvelusuunnitelman toteutuminen ja arviointi

• tunnuslukujen toteutuminen, Maisema-taulukot

• talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat sekä ennuste loppuvuodesta; mahdolliset lisämäärärahat haetaan 10/2019 seurannan yhteydessä, poikkeuksena ovat sellaiset määrärahat, jotka perustuvat jo olemassa oleviin toiminnan laajennus tms. päätöksiin, joista on jo syntynyt lisäkustannuksia ja joihin ei ole varauduttu talousarviossa 2019. Lautakunnan lisämäärärhaesityksessä 10/2019 seurannan yhteydessä on esitettävä, mistä ko. ylitys katetaan kyseisen toimialan sisältä.

• investointiohjelman toteutuminen ja ennusteet.

Seurantatiedot tulee olla talouspalveluiden käytettävissä 2.10. mennessä.

Toimialan johdon ennusteen mukaan lautakunnan alaisen toiminnan tuloja kertyy noin  100 000 euroa budjetoitua vähemmän ja menojen arvioidaan kertyvän noin
160 000 euroa budjetoitua enemmän. Heinäkuun seurannan perusteella toimintakatteen arvioidaan muodostuvan noin 260 000 euroa talousarviota heikommaksi.

Lautakunnan alaisen toiminnan talouden heinäkuun lopun toteutuma, raportti sekä johdon ennuste loppuvuodelle on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Tiedoksi

talouspalvelut

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.