Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 26.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ulla Yli-Karro ja Kirsi Pokkinen.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti maanantaina 30.9.2019 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Petri Tikkanen ja Hanne Vainio. Muilta osin hyväksyttiin. 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.