Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 26.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 96 Muut asiat

Kuvaus

Rantakylän päiväkodin tarkennettu aikataulu:
Urakkalaskenta 9/2019 - 10(-11)/2019
Hankintapäätös 12/2019
Rakentaminen alkaa aikaisintaan 1.4.2020 ja viimeistään 15.5.2020
Valmis viimeistään 1.7.2021
Käyttöönotto 8-9/2021
Lopullinen rakentamisaikataulu lyödään lukkoon, kun urakoitsija on valittu.

Päätös

Kasvatus- ja opetuslautakunta lähettää kaupunginhallitukselle tiedoksi, että Vanhalan koulun lakkauttamiseen liittyvä kuuleminen käydään 15.10. klo 18.

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.