Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 26.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus/Sivistysjohtaja

Kuvaus

Sivistysjohtaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 52 Palkattoman virkavapaan myöntäminen lehtori Jaana Pohjatalolle ajaksi 1.8.2021 - 31.7.2022/korjaus päätökseen 4.8.2021 § 51, 09.08.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Petri Tikkanen, tikkanen.p@gmail.com

Koska kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten toimeenpanolle, puheenjohtaja esittää, ettei kasvatus- ja opetuslautakunta käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin. 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.