Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 26.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Viranhaltijoiden päätökset tiedoksi/sivistysjohtaja

Kuvaus

Sivistysjohtaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 31 Palkattoman työvapaan myöntäminen varhaiskasvatuksen opettaja Essi Partaselle ajalle 26.7.2021 - 31.7.2022, 15.06.2021
§ 33 Päätös Anna-Mari Auvisen ottamisesta lehtorin virkaan ajaksi 9.8.2021 - 31.7.2022, sijoituskouluna Ristiinan yhtenäiskoulu, 21.06.2021
§ 40 Hanna Myyryläisen ottaminen koordinaattoriksi, lasten ja nuorten harrastaminen ja kerhotoiminta sekä Koppa-kohtaamispaikka, 2.8.2021-30.6.2022, 01.07.2021
§ 42 Päätös Maarit Märkälän ottamisesta päiväkodin johtajan virkaan 1.8.2021 alkaen, Kalevankankaan päiväkoti, 07.07.2021
§ 45 Päätös Tarja Hämäläisen palkkaamisesta päiväkodin johtajan vakinaiseen virkaan 21.9.2021 lukien, 09.07.2021
§ 46 Saksalan päiväkodin johtaja Sini Lahtisen esimiestehtävämuutokset 1.8.2021 alkaen, 12.07.2021
§ 47 Päiväkodin johtaja Eija Mynttisen  esimiestehtävämuutokset 1.8.2021 alkaen, 12.07.2021
§ 48 Palkattoman virkavapaan myöntäminen lehtori Taneli Viitalalle ajaksi 1.8.2021 - 31.7.2022, 29.07.2021
§ 49 Noora Papinkiven ottaminen lehtorin määräaikaiseen tehtävään ajaksi 9.8.2021 - 31.7.2022 Mikkelin lukioon, 02.08.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Petri Tikkanen, tikkanen.p@gmail.com

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.