Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 26.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen kokousajat 1.8.2021 - 31.1.2022/kasvatus- ja opetuslautakunta

MliDno-2017-2499

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Sivistysjohtaja on laatinut kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksista ehdotuksen kokousaikatauluksi ajaksi 1.8.2021 - 31.1.2022.

Kokouspaikka on lautakuntien kokoushuone kaupungintalon 2. kerroksessa, pandemiatilanteen jatkuessa varataan mahdollisuus pitää kokoukset Teams-kokouksina. Kokoukset alkavat kello 17:00, jollei muuta sovita. Kokouspaikkaan ja aikatauluun voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia.

Lautakunnan jäsen, jolla on este osallistua kokoukseen, kutsuu itse varajäsenensä tilalleen. Poissaolosta on hyvä ilmoittaa myös listatiimille ja kokouksen sihteerille.

Viranhaltijoista kokouksiin osallistuvat esittelijä ja sihteeri sekä tarvittaessa asiantuntijoina muut viranhaltijat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että kokoukset ajalla 1.8.2021 - 31.1.2022 pidetään torstaisin seuraavasti: 26.8. (päätetty aiemmin), 30.9., 14.10., 18.11., 16.12.2021 ja 27.1.2022.

Kokoukset alkavat kello 17:00, jollei muuta sovita.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lisäksi päätettiin

  • että kasvatus- ja opetuslautakunnan kokoukset alkavat kello 16.15, jollei muuta sovita,
  • että kasvatus- ja opetuslautakunnan kokous 14.10. alkaa kello 17.30 ja
  • että kasvatus- ja opetuslautakunta järjestää kokoukset pääsääntöisesti läsnäolokokouksina ja järjestää myös mahdollisuuden osallistua kokouksiin etäyhteyden välityksellä.

Tiedoksi

Listatiimi, vahtimestarit

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.