Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 26.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Muut asiat

Päätös

Jaana Strandman kysyi, lausuuko Mikkelin kaupunki lausunnolla olevasta opiskeluhuollon lakimuutoksesta, jossa esitetään opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelujen sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon siirtämistä 1.1.2023 alkaen hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle. Sivistysjohtaja kertoi, että ei lausu. Mikkelin osalta ko. palvelut ovat jo siirtyneet Essotelle 2017 ja yhteistyötä mm. palvelujen kehittämiseksi tehdään hyvässä yhteistyössä erilaisissa si-sote-yhteistyöryhmissä ko. lakiluonnoksen hengessä.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.