Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 26.5.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus/sivistystoimenjohtajan päätökset

Kuvaus

Sivistystoimenjohtaja
§31 Päätös Kirsi-Marja Janhusen ottamisesta rehtorin virkaan 1.8.2016 alkaen, sijoituskouluna Urpolan koulu, 10.05.2016
§32 Matti Seppäsen vapauttaminen koulunjohtajan tehtävästä 8.8.2016 alkaen ja Marko Uotilan nimeäminen koulunjohtajaksi 1.8.2016 alkaen/Launialan koulu, 10.05.2016

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Osmo Ukkonen, kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja, valtuutettu

Koska puheenjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätöksen täytäntöönpanolle, puheenjohtaja esittää, ettei kasvatus- ja opetuslautakunta käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeuttaan viranhaltijan tekemiin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.