Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 26.5.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Samuel Tarkiainen ja Sari Rautiainen.

Pöytäkirja tarkastetaan sivistystoimen johtamisen tukipalveluissa (Maaherrankatu 9 - 11, 3. kerros) viimeistään 31.5.2016.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Susanna Rusakko ja Sari Rautiainen.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.