Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 26.5.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Varhaiskasvatusjohtaja 19.4.2016 § 66, Kääriäinen Hannariina, palkkaaminen lastenhoitajan sijaiseksi Lähemäen päiväkotiin ajalle 30.4. - 31.12.2016

Sivistystoimenjohtaja 21.4.2016 § 29, Päätös luokanopettaja Mikko Laihon siirtämisestä Urpolan kouluun 1.8.2016 alkaen

Opetus- ja kulttuuriministeriö 26.4.2016, OKM22/530/2016, on myöntänytlukiolain (626/1998) 15 §:n nojalla Mikkelin kaupungille päätöksen mukaisen lukiokoulutuksen kokeiluluvan. Päätös nähtävillä kokouksessa.

Kaupunginhallitus 2.5.2016 § 165,
• käyttää otto-oikeutta kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksiin 21.4.2016
  § 34 ja 39,
• kumoaa ko. kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökset ja
• pysyttää sivistystoimenjohtajan päätökset § 25/5.4.2016, § 27/15.4.2016 ja
  § 28/18.4.2016
• edellyttää, että koulutoimi ryhtyy selvittämään kokonaisvaltaisesti
   peruskoulujen johtamisjärjestelyjä siten, että lopullinen päätös
   johtamisjärjestelyistä tehdään syksyn budjettikäsittelyn yhteydessä.

Itä-Suomen hallinto-oikeus 4.5.2016
Itä-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt Marja Väisäsen valituksen Miika Lahden valinnasta lukion lehtorin virkaan

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.