Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 26.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Johtava rehtori
Talouspäätökset:
§ 1 Lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö -​tulosalueen vuoden 2018 talousarvion käyttösuunnitelman vahvistaminen,​ 27.02.2018

Kasvatus-​ ja opetusjohtaja
Hankintapäätökset:
§ 3 Rantakylän yhtenäiskoulun kotitalousluokkien välineistön hankinta E.Ahlström Oy:ltä hintaan 12 515,​38 euroa,​ 23.02.2018
§ 5 Ompelukoneiden hankinta Kangas Keidas Oy:ltä hintaan 9 120 euroa,​ 16.03.2018
§ 7 Rantakylän yhtenäiskoulun teknisen työn koneiden ja laitteiden hankinta,​ 06.04.2018
Talouspäätökset:
§ 1 Varhaiskasvatus-​ ja perusopetuspalvelut -​tulosalueen vuoden 2018 talousarvion,​ 23.02.2018

Varhaiskasvatusjohtaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 38 Luukkonen Lotta,​ palkkaaminen lastentarhanopettajan sijaiseksi Naisvuoren päiväkotiin ajalle 1.3.-​21.12.2018,​ 07.03.2018
§ 39 Nevanoja Riikka,​ siirtyminen lastenhoitajan/perhepäivähoidon varahenkilön tehtävään ryhmäperhepäiväkoti Omppuun ajalle 1.1.2018 alkaen,​ 08.03.2018

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Koska sivistysjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten toimeenpanolle,​ sivistysjohtaja esittää,​ ettei kasvatus-​ ja opetuslautakunta käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeuttaan viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lisäksi todettiin, että kasvatus- ja opetusjohtajan hankintapäätöksestä § 7 puuttuvat summat, jotka  ovat höyläpenkit 6 870,00 euroa sekä metallintyöstö, puuntyöstö ja maalauskaapit 93 378,50 euroa.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.