Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 26.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus/Sivistysjohtaja

Kuvaus

Sivistystoimenjohtaja
Talouspäätökset:
§ 1 Kasvatus ja opetus,​ hallinto -​tulosalueen vuoden 2018 talousarvion käyttösuunnitelman vahvistaminen,​ 28.02.2018

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Taina Harmoinen, taina.harmoinen@gmail.com

Koska kasvatus-​ ja opetuslautakunnan puheenjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten toimeenpanolle,​ lautakunnan puheenjohtaja esittää,​ ettei kasvatus-​ ja opetuslautakunta käytä  kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeuttaan viranhaltijan tekemiin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.