Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 26.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Viranhaltijoiden päätökset tiedoksi/sivistysjohtaja

Kuvaus

Sivistystoimenjohtaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 3 Kirsti Kerppolan irtisanoutuminen päivähoidonohjaajan virasta 1.9.2018 alkaen,​ 02.03.2018
§ 4 Päätös Tiina Hukkasen ottamisesta lastenhoitajan tehtävään ajaksi 3.4.-​30.9.2018,​ 20.03.2018
§ 5 Irtisanoutuminen rehtorin virasta 1.8.2018 alkaen/Tynkkynen Eija,​ 20.03.2018
Muut päätökset:
§ 2 Tutkimuslupa,​ ALLU -​ ala-​asteen lukutesti maaliskuussa 2018. ,​ 27.02.2018

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Taina Harmoinen, taina.harmoinen@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.