Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 26.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Väistötilat / Kasvatus- ja opetuslautakunta

MliDno-2018-894

Valmistelija

  • Seija Manninen, kasvatus- ja opetusjohtaja, Seija.Manninen@mikkeli.fi

Kuvaus

Koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmien tunnistaminen, selvittäminen ja korjaaminen on pitkäjänteistä ja haasteellista työtä, jonka vaikutukset ovat usein laajat. Kyse on sekä lasten ja nuorten kasvu- ja oppimisympäristöstä että henkilöstön työympäristöstä, joiden vaikutus kasvuun, oppimiseen ja hyvinvointiin on suuri. Tilojen kuntoa seuraa ensisijaisesti tilakeskus. Käyttäjällä on vastuu ilmoittaa havaitsemistaan seikoista tilakeskukselle. Kaupungin sisäilmatyöryhmä on moniammatillinen asiantuntijaryhmä, jossa ovat edustettuina tilakeskus, terveysvalvonta, työterveyshuolto, työsuojelu, rakennusvalvonta ja puhtauspalvelu. Jos yksikössä havaitaan sisäilmaongelmaa, sen selvittämiseksi perustetaan yksikkökohtainen sisäilmatyöryhmä. Koulujen ja päiväkotien sisäilmatyöryhmissä on ollut edustettuina em. tahojen lisäksi myös päiväkodin tai koulun ja kouluterveydenhuollon edustajat. Yksikkökohtaisissa sisäilmatyöryhmissä käydään läpi rakennuksissa tehtävät selvitykset ja tutkimukset, korjaustoimenpiteet ja sovitaan seurannasta. Ryhmä seuraa myös toimenpiteiden toteutusta ja vastaa ajantasaisesta viestinnästä.

Lukuvuonna 2017-2018 sisäilmongelmia on ilmennyt useammassa päiväkodissa ja koulussa ja terveysvalvontaviranomainen on edellyttänyt niissä korjaustoimenpiteitä. Korjaustoimenpiteiden ajaksi on yleensä siirrytty väistötiloihin, ellei korjattavaa aluetta ole pystytty eristämään siinä määrin, että toiminta voi turvallisesti ja tavoitteiden mukaisesti jatkua. Väistötiloja kartoitettaessa on ensisijaisesti huomioitu lähialueella ko. toimintaan soveltuvat jo olemassa olevat tilat. Jos sellaisia tiloja ei ole löytynyt, on vaihtoehtona ollut siirrettävät tilaelementit. Väistötiloihin ovat jo siirtyneet Kalevankankaan päiväkoti (siirtokelpoiset tilaelementit), Anttolan koulu (siirtokelpoiset tilaelementit ja Anttola-talo), osa Rantakylän koulun opetuksesta (siirtokelpoiset tilaelementit ja teknisen käsityön opetus Teknikontiellä) ja Peitsarin koulu (Paukkula ja yksi ryhmä tämän kevään ajan Rämälän koulussa). Kaupunginhallituksen nimeämä kaupunkirakennetyöryhmä selvittää ja linjaa toukokuun alkuun mennessä suunnitelmat päiväkoti- ja kouluverkosta tulevaisuudessa.

Seuraavien yksiköiden väistötilaratkaisut ovat etenemässä vuoden 2018 aikana:

  1. Rantakylän päiväkoti siirtyy väistötiloihin elokuussa 2018. Siirtokelpoisten tilaelementtien sijoituspaikkaa suunnitellaan parhaillaan.
  2. Urheilupuiston koulu siirtyy vuokrattuihin tilaelementteihin Suur-Savon aukiolle toukokuun alusta lähtien.
  3. Rahulan koulun toiminta siirtyy Sairilan koulun tiloihin lukuvuodeksi 2018-2019.
  4. Moision koulun opetuksesta osa siirtyy syksyllä 2018 vuokrattaviin tilaelementteihin.
  5. Osalle Urpolan koulun luokista väistötiloja kartoitetaan parhaillaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy edellä mainitut väistösuunnitelmat  ja pitää tärkeänä, että todettuihin sisäilmaongelmiin ja niihin liittyviin väistötilatarpeisiin reagoidaan mahdollisimman nopeasti.

Päätös

Hyväksyttiin.