Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 26.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Talousarvion toteutumisen seuranta 2018 / kasvatus- ja opetuslautakunta

MliDno-2018-883

Valmistelija

 • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Talousraportoinnin 3/2018 tavoitteena on arvioida kuluvan vuoden talousarvion toteutumisennustetta sekä sopia tarvittaessa mahdollisista lisätoimenpiteistä talousarvion toteuttamiseksi. Kaupunginvaltuuston 11.12.2017 §104 hyväksymän talousarvion 2018 mukaan maaliskuun lopun toteutuman perusteella tehtävän seurannan yhteydessä raportoidaan

 • keskeisimmät strategiset toimenpiteet
 • kehittämisohjelmien toteutuminen
 • kaupungin elinvoimaisuuden edistämiseksi tehdyt toimenpiteet
 • henkilöstön määrän kehitys sekä
 • talouden toteutuminen ja toiminnalliset muutokset, jotka ovat jo tiedossa.

Toimielinten seurannan toimenpiteet ovat:

 • toimielinten ennusteiden tekeminen (excel- taulukoihin)
 • johdon analyysit tiliryhmittäin sekä johdon arvio toimenpiteistä talouden tasapainossa pitämiselle
 • johdon analyysiin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota ja raportoida jo nyt, jos näyttää siltä, että toiminta ei pysy vahvistetussa talousarviossa (mitkä erät, palkat, palvelujen ostot jne. ovat ylittymässä  ja mistä ylitys johtuu)
 • raamiseuranta- taulukon täyttäminen koko kaupungin osalta
 • ennuste vuoden lopun tilanteesta sitovien määrärahojen osalta, selvitys ylityksistä annetaan johdon analyysissä.

Liite Kasvatus- ja opetuslautakunta, toteuma 3/2018, raportti ja johdon ennuste

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Tiedoksi

talouspalvelut

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.