Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 26.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Janne Strengell ja Petri Tikkanen.

Pöytäkirja tarkastetaan virastotalon asiointipisteessä keskiviikkona 2.5.2018 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.