Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 26.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Painotetun musiikin opetuksen kehittäminen (lisäpykälä)

MliDno-2018-960

Valmistelija

  • Seija Manninen, kasvatus- ja opetusjohtaja, Seija.Manninen@mikkeli.fi

Kuvaus

Päämajakoululla järjestetään painotettua musiikin opetusta vuosiluokille 3-6. Oppilaat valitaan musiikkiluokille erillisen pääsykokeen perusteella. Musiikin opetukseen kuuluu keskeisesti musiikin teorian lisäksi soittaminen ja laulaminen. Koululla on vuosien ajan toiminut oppituntien ulkopuolella kerhona Cantus Michaelis –kuoro, jossa on harjoiteltu kuorolaulua ja esiintymistä. Nyt koululta on tullut esitys, jossa ehdotetaan, että kaksi kerhotuntia liitettäisiin nykyisin resurssein Päämajakoulun musiikkiluokilla opiskelevien oppilaiden koulupäivään siten, että kaikki musiikkiluokkien oppilaat opiskelevat painotetummin myös laulua. Tämä mahdollistaisi paremmin esitysten ja konserttien valmistelun ja samalla voidaan paremmin kehittää moniäänistä laulua. 3.-6. musiikkiluokkien viikkotuntimäärää kasvatettaisiin yhdellä tunnilla (3. lk 23 tuntia, 4. lk 25 tuntia, 5. lk 26 tuntia ja 6. lk 26 tuntia) ja lisätunti olisi ns. kuorotunti, jossa oppilaat ryhmiteltäisiin 3-4 Cantukseen ja 5-6 Cantukseen. Kuoroja vetäisi kaksi musiikkiluokanopettajaa. Tämä toimintamalli ja tuntijako on tarkoitus ottaa kokeilun omaisesti käyttöön lukuvuodeksi 2018-2019, jonka jälkeen arvioidaan mallin toimivuutta ja päätetään jatkosta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää myöntää Päämajakoululle luvan kokeilla lukuvuonna 2018-2019 painotetun musiikin ja laulun opetuksen järjestämistä siten, että 3.-6. musiikkiluokkien viikkotuntimäärää kasvatetaan yhdellä viikkotunnilla.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Päämajakoulu

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.