Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 26.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Osallisuussuunnitelma vuodelle 2018, kasvatus- ja opetuslautakunta

MliDno-2018-824

Valmistelija

  • Virpi Launonen, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunki palkkasi syksyllä 2017 osallisuuskoordinaattorin, jonka tehtäväkenttä on laaja käsittäen niin aluejohtokunnat kuin asukkaiden ja henkilöstön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistämisen. Tehtävän selkiyttämiseksi elinikäisen oppimisen ja osallisuuden tulosalueella on laadittu työsuunnitelma vuodelle 2018. Siinä on nostettu esille kuluvan vuoden keskeisimmät tavoitteet. Pidemmän aikavälin suunnitelman laatiminen kuuluu tämän vuoden tavoitteisiin.

Osallisuussuunnitelma vuodelle 2018 on käsitelty kaupungin johtoryhmässä 26.3.2018. Johtoryhmässä todettiin, että lähetetään osallisuussuunnitelma tiedoksi lautakunnille.

Osallisuussuunnitelma 2018 liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee osallisuussuunnitelman tiedokseen.

Päätös

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi osallisuussuunnitelman tiedoksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.