Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 26.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Eron myöntäminen Janne Tarimalle kasvatus- ja opetuslautakunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen

MliDno-2017-1222

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Janne Tarima anoo eroa kasvatus- ja opetuslautakunnan varajäsenyydestä paikkakunnalta pois muuton vuoksi 29.12.2017 alkaen.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokoonpano toimikaudella 2017-2021 on seuraava:

Varsinaiset jäsenet:

 1. Tikkanen Petri, työsuojeluasiantuntija, VPJ
 2. Vainio Hanne, vanerityöntekijä
 3. Hakkarainen Juha, linja-autonkuljettaja
 4. Aho Eero, palomestari, insinööri
 5. Vauhkonen Saara, yhteisöpedagogi, opiskelija
 6. Yli-Karro Ulla, terveydenhoitaja, Ttm
 7. Kolmisoppi Jenni, kieltenopettaja, FM
 8. Lahikainen Juuso, opiskelija
 9. Harmoinen Taina, projektipäällikkö, yrittäjä, PJ
 10. Strengell Janne, henkilöstöpäällikkö
 11. Pokkinen Kirsi, TtM

Henkilökohtaiset varajäsenet:

 1. Paakkari Artturi, asiakaspalvelija
 2. Orava Miika, koneenhoitaja, pääluottamusmies
 3. Hokkanen Outi, maatalouslomittaja, työsuojeluvaltuutettu
 4. Roos Tea-Tuulia, sijoitusasiantuntija
 5. Särkkä Heidi, terveydenhoitaja
 6. Haavikko Harri, yrittäjä, KTM
 7. Nykänen Heikki, talonhoitaja, eläkeläinen
 8. Rautio Tiia, SOTE-palveluasiantuntija
 9. Tarima Janne, järjestösuunnittelija, opiskelija
 10. Kiiski Marju, toimintakoordinaattori, yhteistöpedagogi, ylempi AMK
 11. Ronkanen Ville-Tapio, insinööri (AMK), tuotantopäällikkö

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Janne Tarimalle hänen pyytämänsä eron kasvatus- ja opetuslautakunnan varajäsenyydestä ja valitsee uuden varajäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää Janne Tarimalle hänen pyytämänsä eron kasvatus- ja opetuslautakunnan varajäsenyydestä ja valitsee uuden varajäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto myönsi eron Janne Tarimalle ja valitsi hänen sijaansa kasvatus- ja opetuslautakunnan varajäseneksi diplomi-insinööri Antti Pakarisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Valmistelija

 • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.