Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 26.1.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Varhaiskasvatusjohtaja
§1 Tutkimuslupa/Martiina Väisänen, 04.01.2017
§1 Härkönen Hanne, palkkaaminen lastentarhanopettajan tehtävään Valkosenmäen päiväkotiin 1.1.2017 alkaen, 05.01.2017
§2 Lokka Saara, palkkaaminen lastentarhanopettajan sijaiseksi Valkosenmäen päiväkotiin ajalle 14.1.-22.12.2017, 05.01.2017
§3 Mähönen Kirsi, palkkaaminen lastenhoitajan tehtävään Norpanhovin päiväkotiin 1.1.2017 alkaen, 09.01.2017
§4 Montonen Outi, palkkaaminen lastenhoitajan tehtävään Norpanhovin päiväkotiin 1.1.2017 alkaen, 09.01.2017
§5 Valjakka Miia Johanna, palkkaaminen lastentarhanopettajan tehtävään Silvastin päiväkotiin 31.12.2016 alkaen, 09.01.2017
§6 Äyri Vuokko, palkkaaminen lastenhoitajan tehtävään ryhmäperhepäiväkoti Peukaloiseen 1.1.2017 alkaen, 13.01.2017
§7 Hyrkkänen Kirsi, palkkaaminen lastentarhanopettajan tehtävään Lähemäen päiväkotiin 1.1.2017 alkaen, 13.01.2017
§8 Särkkä Anitta, palkkaaminen lastentarhanopettajan tehtävään Ristiinan päiväkotiin 24.12.2016 alkaen, 16.01.2017
§9 Parkkinen Noora, palkkaaminen lastenhoitajan tehtävään Lähemäen päiväkotiin 1.1.2017 alkaen, 16.01.2017
§10 Pöysä Minna, palkkaaminen lastenhoitajan tehtävään Lähemäen päiväkotiin 1.1.2017 alkaen, 16.01.2017
§11 Jääskeläinen Niina, palkkaaminen lastentarhanopettajan tehtävään Lähemäen päiväkotiin 1.1.2017 alkaen, 17.01.2017
§12 Puurtinen Niina, palkkaaminen lastentarhanopettajan tehtävään Lähemäen päiväkotiin 1.1.2017 alkaen, 17.01.2017
§13 Hirvonen Eija, palkkaaminen lastenhoitajan tehtävään Nuppulan päiväkotiin ajalle 2.1.-31.7.2017, 17.01.2017
§14 Lappalainen Piia, palkkaaminen lastentarhanopettajan tehtävään Kalevankankaan päiväkotiin 1.1.2017 alkaen, 17.01.2017
§15 Tiusanen Pirjo, palkkaaminen lastentarhanopettajan tehtävään Tuukkalan päiväkotiin 28.1.2017 alkaen, 17.01.2017

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Koska sivistystoimenjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätöksen toimeenpanolle, sivistystoimenjohtaja esittää, ettei kasvatus- ja opetuslautakunta käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeuttaan viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.