Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 26.1.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Elina Hölttä ja Janne Strengell.

Pöytäkirja tarkastetaan kaupunginkansliassa maanantaina 30.1.2017 ja se on nähtävänä tiistaina 31.1.2017.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Janne Strengell ja Katri Kontunen-Karhula. Pöytäkirja tarkastetaan kaupunginkansliassa tiistaina 31.1.2017 ja se on nähtävänä 1.2.2017.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.