Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 26.1.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Nuorisovaltuuston edustajan läsnäolo- ja puheoikeus kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksissa

MliDno-2016-1963

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Hallintosäännön 18 §:n mukaan esimerkiksi nuorisovaltuuston edustajien puhe- ja läsnäolo-oikeudesta toimielimen kokouksissa päättää asianomainen toimielin. Nuorisovaltuuston edustajalle on annettu puhe- ja läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksiin vuodesta 2002.

Nuorisovaltuusto on nimennyt edustajakseen Katriina Janhusen ja hänen varalle Edvin Ehrnroothin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta antaa nuorisovaltuuston edustajalle puhe- ja läsnäolo-oikeuden kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksissa. Nuorisovaltuuston edustajaksi merkitään Katriina Janhunen ja varalle Edvin Ehrnrooth.

Päätös

Merkittiin.

Tiedoksi

Katriina Janhunen, Edvin Ehrnrooth, nuorisovaltuusto

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.