Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 26.1.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvaukset vuodelle 2017

MliDno-2017-68

Valmistelija

  • Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Omassa kodissaan työskentelevälle kunnalliselle perhepäivähoitajalle korvataan lapsen hoidosta aiheutuneet välittömät kustannukset Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTES (1.3.2014-31.1.2017 ja 1.2.2017-31.3.2018) perhepäivähoitajia koskevan liitteen 12 13 §:n (Perhepäivähoidon kustannuskorvaus) mukaan Suomen Kuntaliiton kulloinkin voimassa olevan perhepäivähoidon kustannuskorvauksia koskevan suosituksen perusteella.

Suomen Kuntaliitto on lähettänyt suosituksen kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista vuodelle 2017. Kuntaliitto on keskustellut asiasta KT Kuntatyönantajien ja Kunta-alan Unioni ry:n kanssa.

Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien alaindeksin kehitys marraskuusta 2015 marraskuuhun 2016 oli -0,80 % (indeksin 2010=100 mukaan). Kokonaisindeksin muutos oli 0,65 %.

Kustannuskorvausten tarkistamisessa käytetään kuluttajahintaindeksiä ja sen alaindeksiä 01 Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat.

Marraskuusta joulukuuhun 2016 kokonaishintaindeksin kasvuksi on arvioitu 0,1 % sekä elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien kasvuksi 0,0 %.

Vuoden 2017 kuluttajahintojen kokonaisindeksin kasvuksi on arvioitu 1,1 %. Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien kasvuna on käytetty 0,6 %. (Lähde VM 19.12.2016)

Suomen Kuntaliitto suosittelee, että kunnallisessa perhepäivähoidossa suoritetaan ajalla 1.1.-31.12.2017 omassa kodissaan työskenteleville perhepäivähoitajille seuraavien yksikköhintojen pohjalta laskettuja kustannuskorvauksia. Korvausten on tarkoitus kattaa hoidosta hoitajalle aiheutuvat todelliset kustannukset. Indeksimuutoksesta huolimatta suositus kustannuskorvaukset pidetään vuoden 2016 tasolla.

        Alle kouluikäinen/koululainen
Aamiainen tai välipala tai iltapala, € 0,73/0,94    
Lounas tai päivällinen, €   1,72/2,23    
Muu kustannus, €/päivä   1,77/1,77    

Muun kustannuksen osuus muussa kuin kokopäiväisessä hoidossa lasketaan suhteutettuna päivittäisen hoitoajan ajoittumiseen ja pituuteen.

Kuntaliitto suosittelee, että tavallisimpien erityisruokavalioiden osalta kustannuskorvauksia voisi korottaa seuraavasti:
 

      %
Vähälaktoosinen ruokavalio 5
Laktoositon   0-10
Gluteeniton (keliakia) 30
Maidoton     0-15
Vilja-allergia   5-30

Kustannuskorvaussuosituksen muita kustannuksia koskeva osuus sisältää korvauksen muista kuin ravintoaineista aiheutuvista tavanomaisista menoista kuten huoneiston käytöstä, sähköstä, vedestä, lämmöstä, askartelutarvikkeista ja leikkivälineistä, lapsen hoitoon liittyvistä puheluista yms. menoista.

Korvaus ei sisällä työvaatetusta eikä erityishankintoja, kuten huoneiston saneerausta esimerkiksi hoitolapsen allergisuuden vuoksi, kaksosten rattaiden, syöttötuolien ym. hankkimista tai muita vastaavia menoja.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että noudatetaan Suomen Kuntaliiton suositusta kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista ajalla 1.1.-31.12.2017 lisäyksellä, että muu kustannusosuus puolipäivähoidossa on 0,89 €. Erityisruokavalioiden osalta kustannuskorvauksia korotettaisiin Suomen Kuntaliiton suositusten mukaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Ria Humalamäki, Heidi Juuti, Anne Hokkanen, Päivi Kuva

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.