Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 26.1.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Ilmoitusasiat ja viranhaltijoiden päätökset tiedoksi

Kuvaus

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 49/221/2016/ 1.12.2016
Perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikköhinta ja ohjaustuntien laskennalliset määrät vuonna 2017.

Kaupunginhallitus § 4/16.1.2017
Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain mukaista otto-oikeutta lautakunnan kokouksessaan 14.12.2016/15.12.2016 tekemiin päätöksiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 50/221/2016 / 30.12.2016
Opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamat (170/2009) 29 §:n mukaiset perusopetuksen yksikköhinnat vuonna 2017.

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 52/221/2016 / 30.12.2016
Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisölle ja säätiöille myönnettävästä rahoituksesta vuodelle 2017.

Kasvatus- ja opetusjohtaja
§7 Anttolan koulun työtuolit, 09.12.2016

Sivistystoimenjohtaja
§79 Päätös lastentarhanopettaja Jaana Vartiaisen toimimisesta päiväkodin johtajan virassa ajalla 1.1. - 30.6.2017, Ristiinan päiväkoti, 19.12.2016

Varhaiskasvatusjohtaja
§200 Kastikainen Viivi, palkkaaminen lastentarhanopettajan sijaiseksi Otavan päiväkotiin ajalle 2.1.-29.12.2017, 09.12.2016
§201 Miettinen Hanne-Mari, palkkaaminen perhepäivähoitajan tehtävään ryhmäperhepäiväkoti Pajunkissaan ajalle 2.1.-22.6.2017 , 09.12.2016
§202 Hämäläinen Ulla, palkkaaminen perhepäivähoitajan sijaiseksi perhepäivähoidon Varapesään ajalle 2.1.-30.6.2017, 09.12.2016
§203 Kelottijärvi Hanna, palkkaaminen lastenhoitajan sijaiseksi Kalevankankaan päiväkotiin ajalle 2.1.-31.7.2017, 13.12.2016
§205 Kuva Päivi, toimiminen toiminnanohjauksen asiantuntijana ajalla 1.1.-30.6.2017, 15.12.2016
§206 Jääskeläinen Jaana, palkkaaminen lastentarhanopettajan sijaiseksi Kalevankankaan päiväkotiin ajalle 12.12.2016-31.8.2017, 16.12.2016
§208 Valkonen Eila, tehtäväsiirto lastenhoitajan tehtävään Nuppulan päiväkotiin 1.1.2017 alkaen, 20.12.2016
§209 Kohvakka Sari, tehtäväsiirto lastenhoitajan tehtävään Nuppulan päiväkotiin 1.1.2017 alkaen, 20.12.2016
§210 Kämäräinen Kirsi, tehtäväsiirto lastenhoitajan tehtävään Nuppulan päiväkotiin 1.1.2017 alkaen, 20.12.2016
§211 Liukkonen Suvi, tehtäväsiirto lastentarhanopettajan tehtävään Nuppulan päiväkotiin 1.1.2017 alkaen, 20.12.2016

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että Petri Pekonen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.15.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.