Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 25.8.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Kasvatus- ja opetusjohtaja

 • §1 Päätös tablettien latausvaunujen hankinnasta Datatiimi Oy:ltä hintaan 9 360,00 €, 10.08.2016
 • §3 Päätös Lego Mindstorms Education EV3-robotiikkasarjojen hankinnasta IT-Marketing Finland Oy:ltä hintaan 3 185,40 €, 10.08.2016
 • §152 Päätös Katriina Noposen ottamisesta koulukuraattorin virkaan ajaksi 15.8.2016 - 24.5.2017, 07.07.2016
 • §153 Luokanopettaja Anne Purhosen valitseminen Ihastjärven koulun apulaisjohtajaksi ajaksi 1.8.2016 - 31.7.2017, 08.07.2016
 • §154 Luokanopettaja Heljä Lampisen valitseminen Vanhalan koulun varajohtajaksi ajaksi 1.8.2016 - 31.7.2017, 08.07.2016
 • §155 Luokanopettaja Satu Aallon valitseminen Rahulan koulun apulaisjohtajaksi ajaksi 1.8.2016 - 31.7.2017, 08.07.2016
 • §158 Päätös Harto Huikon ottamisesta koulunkäyntiavustajan tehtävään ajaksi 10.8.2016 - 3.6.2017, sijoituskouluna Lähemäen koulu, 15.08.2016
 • §159 Päätös Marja-Leena Viljasen ottamisesta koulunkäyntiavustajan tehtävään ajaksi 10.8.2016 - 3.6.2017, sijoituskouluna Lähemäen koulu, 15.08.2016
 • §160 Päätös Anni Kiiskisen ottamisesta koulunkäyntiavustajan tehtävään ajaksi 11.8.2016 - 3.6.2017, sijoituskouluna Urheilupuiston koulu, 15.08.2016
 • §161 Päätös Anne Ahosen ottamisesta koulunkäyntiavustajan tehtävään ajaksi 10.8.2016 - 3.6.2017, sijoituskouluna Urpolan koulu, 15.08.2016
 • §162 Päätös Titta Krivetsin ottamisesta koulunkäyntiavustajan tehtävään ajaksi 10.8.2016 - 3.6.2017, sijoituskouluna Urpolan koulu, 15.08.2016
 • §163 Päätös Minna Marttisen ottamisesta koulunkäyntiavustajan tehtävään ajaksi 11.8.2016 - 3.6.2017, sijoituskouluna Tuppuralan koulu, 15.08.2016
 • §164 Päätös Hannele Raution ottamisesta koulunkäyntiavustajan tehtävään ajaksi 11.8.2016 - 3.6.2017, sijoituskouluna Tuppuralan koulu, 15.08.2016
 • §165 Päätös Pekka Malisen ottamisesta koulunkäyntiavustajan tehtävään ajaksi 22.8.2016 - 3.6.2017, sijoituskouluna Tuppuralan koulu, 15.08.2016
 • §166 Päätös Pekka Tapion ottamisesta koulunkäyntiavustajan tehtävään ajaksi 10.8.2016 - 3.6.2017, sijoituskouluna Lähemäen koulu, 15.08.2016
 • §167 Irtisanoutuminen Mikkelin kaupungin luokanopettajan virasta 1.10.2016 lukien/Seppänen Matti, 16.08.2016
 • §168 Päätös Jenna Vornasen ottamisesta koulunkäyntiavustajan tehtävään ajaksi 10.8.2016 - 3.6.2017, sijoituskouluna Peitsarin koulu, 17.08.2016
 • §169 Päätös Eija Paakkisen ottamisesta koulunkäyntiavustajan tehtävään ajaksi 10.8.2016 – 3.6.2017, sijoituskouluna Peitsarin koulu, 17.08.2016
 • §177 Päätös Anni Koppisen ottamisesta tuntiopettajan tehtävään ajaksi 9.8.2016 - 31.7.2017, sijoituskouluina Peitsarin ja Otavan koulut, 17.08.2016
 • §178 Päätös Sari Mårdin ottamisesta tuntiopettajan tehtävään ajaksi 15.8.2016 - 31.7.2017, sijoituskouluna Urpolan koulu, 17.08.2016
 • §180 Päätös Marju Karhun ottamisesta tuntiopettajan tehtävään ajaksi 10.8.2016 - 31.7.2017, sijoituskouluna Anttolan yhtenäiskoulu, 17.08.2016

Varhaiskasvatusjohtaja

 • §106 Kokko Susanna, palkkaaminen päivähoidonavustajan tehtävään Kaarisillan päiväkotiin ajalle 1.8.2016-9.6.2017, 06.07.2016
 • §107 Myyryläinen Merja, palkkaaminen omassa kodissa työskenteleväksi perhepäivähoitajaksi parityöhön ajalle 1.8.2016-31.7.2017, 06.07.2016
 • §108 Pöysä Minna, palkkaaminen lastenhoitajan tehtävään Lähemäen päiväkotiin ajalle 1.8.2016-23.6.2017, 06.07.2016
 • §112 Manninen Pirjo, tehtäväsiirto perhepäivähoitajan tehtävään ryhmäperhepäiväkoti Peukloiseen 1.8.2016 alkaen toistaiseksi , 07.07.2016
 • §113 Pulkka Anu, määräaikainen tehtäväsiirto lastentarhanopettajan sijaiseksi Otavan päiväkotiin ajalle 1.8.2016-31.7.2017, 07.07.2016
 • §114 Hirvonen Sari, siirto lastenhoitajan tehtävään Sannan päiväkotiin 1.8.2016 alkaen toistaiseksi, 08.07.2016
 • §115 Pulkkinen Katariina, määräaikainen tehtäväsiirto päivähoidonavustajan tehtävään Peitsarin päiväkotiin ajalle 1.7.2016-31.7.2017, 08.07.2016
 • §116 Koistinen-Purps Hanna-Liisa, tehtäväsiirto Peitsarin päiväkotiin ajalle 1.8.2016-31.7.2017 ja toimiminen Varhaisen tuen tiimissä, 08.07.2016
 • §117 Pohjola Merja, määräaikainen tehtäväsiirto lastenhoitajan tehtävään Sannan päiväkotiin ajalle 1.8.2016-31.5.2017, 11.07.2016
 • §118 Tiihonen Tanja, palkkaaminen lastentarhanopettajan tehtävään Lähemäen päiväkotiin ajalle 1.8.2016-31.7.2017, 13.07.2016
 • §119 Jääskeläinen Niina, palkkaaminen lastentarhanopettajan sijaiseksi Lähemäen päiväkotiin ajalle 1.8.2016-31.7.2017, 13.07.2016
 • §120 Saalasti Jesse, palkkaaminen lastentarhanopettajan sijaiseksi Oravanpesän päiväkotiin ajalle 1.8.2016-2.6.2017, 13.07.2016
 • §121 Leskinen Sanna, palkkaaminen päivähoidonavustajan tehtävään Tikanpellon päiväkotiin ajalle 11.8.2016-31.5.2017, 13.07.2016
 • §122 Miettinen Salla, palkkaaminen lastentarhanopettajan tehtävään Suksimäen päiväkotiin ajalle 1.8.2016-31.7.2017, 13.07.2016
 • §123 Astikainen Tiina, palkkaaminen lastentarhanopettajan sijaiseksi Tuukkalan päiväkotiin ajalle 1.8.2016-31.5.2017, 14.07.2016
 • §124 Lepistö Nina, palkkaaminen lastenhoitajan tehtävään Lähemäen päiväkotiin ajalle 1.8.2016-23.6.2017, 14.07.2016
 • §125 Puurtinen Niina, palkkaaminen lastentarhanopettajan tehtävään Lähemäen päiväkotiin ajalle 1.8.2016-31.7.2017, 14.07.2016
 • §126 Ylönen Raila, palkkaaminen lastenhoitajan sijaiseksi Kalevankankaan päiväkotiin ajalle 1.8.2016-9.6.2018, 15.07.2016
 • §127 Heiskanen Anna, palkkaaminen lastenhoitajan tehtävään Ristiinan päiväkotiin ajalle 11.8.2016-31.5.2017, 15.07.2016
 • §128 Pasonen Roosamaria, palkkaaminen lastenhoitajan tehtävään Emolan päiväkotiin ajalle 1.8.2016-31.5.2017, 19.07.2016
 • §129 Baltzar Alina, palkkaaminen päivähoidonavustajan tehtävään Vilttihattu päiväkotiin ajalle 8.8.2016-31.7.2017, 20.07.2016
 • §130 Koskenalho Liisa, palkkaaminen päivähoidonavustajan tehtävään Lähemäen päiväkotiin ajalle 8.8.2016-31.5.2017, 20.07.2016
 • §131 Ihonen Katja, palkkaaminen lastenhoitajan tehtävään Suksimäen päiväkotiin ajalle 1.8.2016-31.5.2017, 20.07.2016
 • §133 Juutilainen Suvi, tehtäväsiirto lastentarhanopettajan tehtävään Naisvuoren päiväkotiin ja toimiminen päiväkodin varajohtajana ajalla 1.8.2016 alkaen toistaiseksi, 26.07.2016
 • §135 Sipinen Kaarina, tehtäväsiirto lastentarhanopettajan tehtävään Launialan päiväkodissa 1.8.2016 alkaen, 26.07.2016
 • §136 Sajaniemi Salla, palkkaaminen lastenhoitajan sijaiseksi Naisvuoren päiväkotiin ajalle 1.8.2016-30.6.2017, 26.07.2016
 • §137 Ukkonen Miitta, palkkaaminen päivähoidonavustajan tehtävään Saksalan päiväkotiin ajalle 11.8.2016-31.5.2017, 26.07.2016
 • §138 Tukiainen Sari, palkkaaminen lastenhoitajan tehtävään Ristiinan päiväkotiin ajalle 8.8.2016-31.5.2017., 26.07.2016
 • §139 Taivalantti Mirka, tehtäväsiirto päivähoidonavustajan tehtävään Norpanhovin päiväkotiin ajalle 8.8.2016-31.5.2017, 27.07.2016
 • §140 Kourunen Sari, tehtäväsiirto lastenhoitaja/kiertävä varahoitajan tehtävään 22.8.2016 alkaen toistaiseksi ryhmäperhepäiväkoti Piilopirttiin, 29.07.2016
 • §141 Hämäläinen Mervi, tehtäväsiirto lastenhoitajan tehtävään Emolan päiväkotiin ajalle 1.-31.8.2016 ja Saksalan päiväkotiin 1.9.2016 alkaen toistaiseksi, 29.07.2016
 • §142 Päätös Mia Taivalantin ottamisesta lastenhoitajan tehtävään Saksalan päiväkotiin 3.10.2016 alkaen, 17.08.2016

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Koska sivistystoimenjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten toimenpanolle, sivistystoimenjohtaja esittää, ettei kasvatus- ja opetuslautakunta käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeuttaan viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.