Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 25.8.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Viranhaltijan päätösten otto-oikeus/sivistystoimenjohtaja

Kuvaus

Sivistystoimenjohtaja

§49 Päätös päivähoidonohjaaja Maarit Luukkosen siirtymisestä päiväkodinjohtajan virkaan Nuppulan päiväkotiin 1.8.2016 alkaen, 07.07.2016
§50 Päätös Tanja Koistisen ottamisesta toimistosihteerin tehtävään ajaksi 1.8.2016 - 27.1.2017, 08.07.2016
§51 Päätös Eeva Pulkkisen ottamisesta tuntiopettajan tehtävään ajaksi 10.8.2016 - 31.7.2017, sijoituskouluna Mikkelin lukio, 17.08.2016
§52 Päätös Virpi Elomaan ottamisesta lehtorin virkaan ajaksi 10.8.2016 - 31.7.2017, sijoituskouluna Mikkelin lukio, 17.08.2016

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Osmo Ukkonen, kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja, valtuutettu

Koska kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten toimeenpanolle, kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja esittää, ettei kasvatus- ja opetuslautakunta käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeuttaan viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.